VODENE VADBE

Stranka se z izpolnitvijo prijavnice (elektronsko ali na vadbi) zaveže, da sprejema in bo spoštovala »Pogoje poslovanja Joga Vita«, ki so objavljeni na spletni strani www.jogavita.si

Vadbe ne potekajo v času šolskih počitnic in praznikov, razen po dogovoru na lokacijah, ki vadbo v času šolskih počitnic dopuščajo.

 

VPIS NA VADBO poteka z izpolnitvijo prijavnice na naši spletni strani www.jogavita.si ali direktno na vadbi. Prijava na vadbo je veljavna s plačilom vadnine za določeno časovno obdobje po veljavnem ceniku Joga Vita. Prijava v posamezno vadbeno skupino je mogoča do zapolnitve prostih mest v tej skupini.

 

JOGA VITA ONLINE

Dostop do vadbe bo dodeljen najkasneje v dveh dneh po prejemu nakazila.

Veljavnost spletne vadbe Joga Vita Online začne teči ob dodeljenem dostopu do platforme (www.jogasvet.si) in velja 1 mesec.  

Dostop do programa je dovoljen le kupcu, vsaka delitev uporabniškega imena in gesla je prepovedana. Prav tako je prepovedano vsako deljenje in objavljanje posnetkov vadb. 

S plačilom predračuna kupec zagotavlja, da bo upošteval pogoje poslovanja in da se vadbe udeležuje na lastno odgovornost.

 

CENIK storitev Joga Vita je objavljen na spletni strani www.jogavita.si in nameščen na vidnem mestu v studiju Joga Vita.  Joga Vita si pridržuje pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe bodo objavljane na spletni strani www.jogavita.si in začnejo veljati z dnem, ko so objavljene na omenjeni spletni strani, razen če je navedeno, da sprememba začne veljati kasneje.

 

NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI
Udeleženec bo za prijavo na vadbo po izpolnitvi prijavnega obrazca na spletni strani www.jogavita.si na elektronski naslov prejel račun, ki ga je dolžen poravnati pred prvo vadbeno uro. V primeru, da se udeleženec dogovori za poskusni obisk, je dolžan vadnino poravnati najkasneje do naslednjega obiska vadbe.

Zaradi trenutnih razmer je plačilo za obdobje 3 mesecev (12 tednov) mogoče le, če se udeleženec strinja, da se v primeru začasnega prenehanja vadb zaradi epidemije ali druge višje sile, z vadbo nadaljuje preko spleta.

V primeru plačila vadnine za obdobje 2 mesecev ali manj se udeleženec strinja, da se v primeru začasnega prenehanja vadb zaradi epidemije oz. druge višje sile, njegova vadnina podaljša za čas zaprtja, lahko pa (ni nujno) termine porabi tudi na spletnih vadbah, ki jih organiziramo.

V primeru neplačila vadnine udeležba na vadbi ni mogoča, dokler udeleženec ne plača celotne zapadle vadnine.

V primeru premajhnega zanimanja za vadbo si pridržujemo pravico do ukinitve tiste vadbene skupine. Vadeči, ki so vadnino že plačali, jo lahko izkoristijo na kateri izmed naših preostalih lokacij (kjer je v skupini še prostor), oziroma mu vrnemo sorazmeren delež vplačane vadnine (za odpadle termine). Slednje velja samo v primeru ukinitve skupine s strani Joga Vita zaradi premajhnega zanimanja.

Vadbeni paketi Joga Vita so časovno omejeni. Pogoji veljavnosti so opredeljeni ob vsakem vadbenem paketu. 

 

DARILNI BONI
Nakup darilnega bona je možen osebno na vadbi ali preko spletnega obrazca. Joga Vita omogoča plačilo darilnih bonov in nakup storitev na naslednje načine:
– plačilo po povzetju (z gotovino ob osebnem prevzemu darilnega bona)
– plačilo po predračunu z nakazilom na TRR podjetja

Podjetje bo organiziralo dostavo naročenega darilnega bona najkasneje naslednji delovni dan po prejemu plačila. Za osebni prevzem bona se prevzem opravi po predhodnem dogovoru.

 

ODSOTNOST
Vadnine ni mogoče prenesti v naslednje plačilno obdobje razen ob odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov (bolezen, poškodba).

V primeru odsotnosti udeleženca zaradi katerega koli drugega razloga, razen zgoraj navedenih razlogov, se vadnina ne prenaša v naslednje plačilno obdobje.

Ob naknadnem vpisu v skupino se vadnina za določeno plačilno obdobje ustrezno zmanjša za število zamujenih vadb skladno s cenikom Joga Vita.

 

ODGOVORNOST
Udeležba na vodenih vadbah in ostalih programih Joga Vita je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca, ter Joga Vita, Katja Valič s.p. zanjo ne nosi nobene odgovornosti.

Udeleženec se zaveže, da bo upošteval vsa navodila in ukrepe z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni v skladu z veljavno zakonodajo in določbami Joga Vita. Za morebiten prenos okužbe ali bolezni med dejavnostmi Joga Vita, Joga Vita ne prevzema nobene civilnopravne ali kazenske odgovornosti. Udeleženec se v primeru okužbe z npr. SARS-Cov-2 odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa bolezni zoper Joga Vita, Katja Valič s.p.

Za garderobo, izgubljene ali pozabljene predmete Joga Vita ne nosi nobene odgovornosti.

 

VARSTVO AVTORSKIH PRAVIC
Snemanje vadb s strani udeležencev ni dovoljeno, prav tako ni dovoljeno razmnoževati, prepisovati ali razširjati fotografij in videoposnetkov, objavljenih na spletni strani ali v zaprtih skupinah družabnih omrežij Joga Vita brez pisnega dovoljenja Joga Vita. Vsebina vadbenih programov Joga Vita je zaščitena kot intelektualna lastnina. Avtorske pravice pripadajo podjetu Joga Vita, Katja Valič s.p.

 

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
Splošni pogoji poslovanja Joga Vita začnejo veljati z dnem objave na spletni strani Joga Vita www.jogavita.si in veljajo do preklica oziroma posodobitev in sprememb.

Maribor 29.9.2020


Katja Valič

Joga Vita