Čuječnost - sklop delavnic.

http---i.huffpost.com-gen-3179188-images-n-MEDITATION-628x314.jpg

Petek, 12. april 2019, 18.00 - 20.30.

Izvajalec programa: Društvo za razvijanje čuječnosti.


Osemtedenski tečaj razvijanja čuječnosti temelji na programih Mindfulness Based Cognitive Therapy (Na čuječnosti temelječa kognitivna terapija) in Mindfulness based stress reduction (Na čuječnosti temelječe zmanjševanje stresa).

Dobro premišljena struktura programa, ki ji sledimo, vodi posameznika po poti prepoznavanja in učenja zavestnega sprejemanja sebe, takšnega kot je, v tem trenutku. Skozi praktične vaje poteka učenje z raziskovanjem, pogovor o izkušnji pa pomaga posamezniku bolj jasno prepoznavati lastne telesne in mentalne izkušnje. Teoretični del tečaja, ki je v skladu s sodobno psihološko znanostjo, posamezniku omogoča, da svoje izkušnje prepoznava tudi na racionalen, razumski način.

Sodelovanje v programu je aktivno. V osmih tednih udeleženci opravijo približno 24 ur samostojne formalne vadbe čuječnosti s pomočjo avdio posnetkov ter približno 8 ur vaj čuječnosti v okviru samih srečanj. Formalna vadba – meditacije v obliki gibanja, hoje, sedenja, pregleda telesa – se dopolnjuje z neformalno vadbo – opravljanje vsakodnevnih dejavnosti na čuječen način. Sodelovanje v procesu povpraševanja o izkušnji meditacije je zaželeno, vendar povsem prostovoljno.

Uvodni programi so namenjeni vsem, ki se s čuječnostjo formalno še niso srečali ali pa bi želeli znova začeti s prakso. Osrednji cilj programa je pridobiti veščine, s katerimi lahko udeleženci po zaključku nadaljujejo samostojno ali v skupinah za ohranjanje prakse.

Z uvodnim programom boste spoznali temeljne vaje za razvijanje čuječnosti in tehnike za srečevanje z doživljajsko neprijetnimi občutki. Prisotna bo podpora s strani mentorja in ostalih članov skupine ter spodbuda pri vnašanju čuječnosti v vsakdan.

Program je tako potencialno odprt za vsakogar, ki je pripravljen in si želi pogledati globlje v samega sebe.

Srečanja bodo potekala ob petkih od 18.00 do 20.30 na lokaciji Joga Vita, Šentiljska ulica 37c, 2000 Maribor.
Celodnevno srečanje: predvidoma v soboto, 18. maja 2019, od 10.00 do 16.00, na lokaciji Prosečka vas 56, 9202 Mačkovci.

Program bo vodila Breda Smej.

Več informacij in prijava:
https://www.cujecnost.org/dogodek/uvodni-program-v-mariboru/

Cena programa se giblje od 180 do 290 €. Cena vključuje uvodni telefonski intervju, 8 srečanj po 2 uri in 30 minut, 6-urno celodnevno srečanje, tiskano gradivo in posnetke vodenih vaj. Telefonski pogovor je del uvodnega postopka in je namenjen oceni primernosti udeležbe in pripravi na program.

V skupini bo med 8 in 12 udeležencev. Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bomo upoštevali prijave po vrstnem redu.