Etika

48382420_280032182857918_9148946335288786944_n.jpg

Etika je v grško-židovsko-krščanski tradiciji neločljiva od razuma. Etično vedenje temelji na sposobnosti, da človek postavlja vrednostne sodbe na osnovi razuma; to pomeni odločanje med dobrim in zlim ter delovanje v skladu z odločnostjo.

To je strokovna razlaga. Mi jo bomo pogledali skozi naše oči o našem ravnanju in odnosu do živali in bližnjega.

Na vsak način je to odločitev vsakega posameznika. Nekaj naše miselnosti je odvisno od okolja in vzgoje od otroštva, večina pa od našega karakterja.

Ljudje, ki so odrasli na kmetijah, kjer so že od rojstva gledali klanje živali in odnos staršev in okolice do njih, bodo najtežje prestopili na stran sočutja. Tukaj nastopita dva momenta:  ostaneš neobčutljiv, ali se zamisliš in ugotoviš, kaj doživljajo te živali. Karakter človeka, sposobnost, da spremeni svoj pogled, se pokažeta v odločitvi za sočutje.  Ni enostavno, je pa mogoče. To zmorejo samo trdne, v svoj prav prepričane osebe. 

Trije koraki, ki nas vodijo do spremembe:

UGOTOVITI, DA KAR DELAMO NI PRAV:

To ne bi smelo biti težko v današnjem času. Smo v dobi, ko je dostopna vsaka informacija. Živinoreja, najbolj krut in krvav način za pridobivanje denarja, ki hkrati uničuje naš planet. Dom, edini, ki ga imamo. Obdelovalna polja, ki bi lahko nahranila z rastlinsko prehrano vsa lačna usta na svetu, se zdaj uničuje s pesticidi, herbicidi in še kakšnimi, samo za to, da se s temi, vedno več tudi gensko spremenjenimi rastlinami hranijo živali. Te živali in rastline za njihovo prehrano rabijo nam težko predstavljive količine pitne vode. Pitne in čiste vode, ki ne bo dolgo, ko jo bomo zbirali po kapljicah. In  na koncu, te živali so kruto pobite za prehrano. V kakšnih pogojih živijo, kaj se dogaja vmes? Pred tem mižimo, ker je grozljivo. Nenazadnje, vso to njihovo žalost, trpljenje in kemijo z njihovimi trupli na krožniku, zaužije človek. 

PRIZNATI SAMEMU SEBI:

To je najtežji korak, s katerim se človek spopade. Priznati sebi in priznati svoji okolici, da si živel v zablodi. Zaveda se, da bo s tem negiral vse svoje ravnanje do sedaj. Kako opravičiti ta korak pred drugimi? Tukaj ni potrebno opravičilo. Prej lahko rečemo, da je vredno močne pohvale.

NAREDITI SPREMEMBO:

Ko smo uspeli prestopiti ta dva koraka za nami, je v bistvu potem ta najlažji. V glavi smo razčistili in samo še udejanjimo, kar smo ugotovili. Ne oziramo se na okolico, če razmišlja še vedno drugače in gremo svojo pot. Ne bo dolgo, ko bomo s svetlim vzgledom potegnili za sabo vedno več ljudi, ki rabijo nekoga pred sabo.

Ja, ni lahko. Vsi, ki smo to pot prehodili, bomo pokimali, da je tako. A smo živi dokaz, da je mogoče narediti spremembo na boljše pri sebi in vplivati na razmišljanje ljudi okrog sebe. 

S tem, ko zaradi načina prehrane in neuporabe izdelkov živalskega izvora, ne povzročamo trpljenja živalim, smo nevede pomagali tudi sebi in svojemu zdravju. 

 Z mirno vestjo in dvignjeno glavo hodimo po našem planetu. Naš medsebojni odnos in odnos do vsega živega in narave se je močno spremenil na boljše. Trdno se držimo načela: ne stori drugemu, česar nočeš sam doživeti. Živi in pusti živeti.

 
nikinaprijazna.png

Nikin tim

Nikina Prijazna vas je s soncem obsijano posestvo na vrhu griča. ki je s prihodom rešenih rejnih živali in z njihovimi hiškami, dobili podobo živalske vasi. Tukaj živita kravici Mama in Nika, pujsi Pepa in Rozi in kozica Tinka. Živali, ki tukaj živijo svobodne in neizkoriščane, so postale ambasadorke vseh zasužnjenih in trpečih rejnih živali. 

Nikin tim

Nikina Prijazna vas je s soncem obsijano posestvo na vrhu griča. ki je s prihodom rešenih rejnih živali in z njihovimi hiškami, dobili podobo živalske vasi. Tukaj živita kravici Mama in Nika, pujsi Pepa in Rozi in kozica Tinka. Živali, ki tukaj živijo svobodne in neizkoriščane, so postale ambasadorke vseh zasužnjenih in trpečih rejnih živali.